Referat och bilder från årsmötet 2005

Referat från
Withala- och Samrealskolans vänners
årsmöte 2005-03-19

arsmote1_2005
arsmote2_2005

Withala- och Samrealskolans Vänner inledde sin årsmötesdag med ett besök vid rektor E J Levins grav på Skogskyrkogården i Vetlanda.

Einar Jakob Levin dog för 65 år sedan, närmare bestämt den 18 mars 1940. Einar J Levin hade då varit rektor vid skolan i nästan 30 år. 14 år senare, 1954, samlade 140 f d elever och Vetlanda-Träffen i Stockholm in medel för att bekosta Levins gravvård. På gravstenen står att läsa ”Tacksamma elever reste vården”. Ett tiotal av dessa elever tillsammans med ytterligare medlemmar i föreningen Withala- och Samrealskolans Vänner hade mött upp till denna minnesstund.

Ordförande Bosse Heindorff hälsade alla välkomna. Sture Ahlstedt, Eksjö, som började på skolan 1930 höll minnestal. En vacker krans med texten ”Till minne – forna elever” nedlades. Avslutningsvis sjöng de församlade ”Härlig är jorden”.

Därefter vidtog samling på Withalaskolan. Alla kunde ta del av en jubileumsvideo, information om skolans utveckling, skolan idag samt övriga jubileumsaktiviteter.

Ytterligare medlemmar anslöt till lunchen som intogs före årsmötet. Årsmötet leddes av Anki Lernefur. Kommande års styrelse fick följande utseende:

Ordförande Bosse Heindorff Omval
Ingela Källqvist Omval
Bengt Olzon Omval
Sven-Anders Hultander Omval
Håkan Johansson Omval
Julia Jonsson Omval
Johan Lindhe Omval
Kerstin Nilsson Omval
Magnus Lundahl Nyval
Börje Ohlsson Omval
Lena Ottosson Omval
Håkan Petersson Omval
Revisor Mats Landén Omval
Revisorssuppleant Maj-Sofie Johansson Omval
Valberedning Oskar Molldius Omval
arsmote3_2005
Föreningen delade också ut två stipendium med anledning av skolans 100-årsjubileum. Carl Fredrik Gustavsson och Tobias Jonsson är två stipendiater som fick dela på ett stipendium. Tillsammans med Carls bror Erik, f d elev på Withalaskolan, har de unga männen bildat EKT-hjälpen som samlar in pengar till forskning för blödarsjuka och diabetes. På några år har man samlat in ca 40 000 kronor.

Det andra stipendiet tillföll Julia Jonsson, Withalaskolans elevråds ordförande. Julia är dessutom en elev som genom sitt musikaliska kunnande spridit mycket glädje på skolan.

Som avslutning på dagen bjöd Ostkakans Vänner på ostkaka. Bernt Jönsson, Malmö, som började på skolan 1932 och tog realexamen 1936, berättade om sin tid som elev under rektor Levins ledning.

En liten utställning med skolkataloger, fotografier, betyg, teckningar m m fanns att beskåda denna årsmötesdag. Mia Ekström, Mölndal, skänkte en klassring från 1935. Bernt Jönsson överlämnade två klassfoton från sitt första och sista år på realskolan.

Withala- och Samrealskolans Vänners första årsmöte avslutades i Withalasalen. Här underhöll vid pianot, Svetlana Driagina, och med sång, Julia Jonsson. Vi som var där fick verkligen en njutbar stund. Allra sist framförde Sture Ahlstedt allas tack med limerickar från både Lannaskede och Vetlanda.

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.