1926

Hvetlanda-Posten fredagen den 4 juni 1926.
(Vi har inte något kort från 1926 varför vi tar med ett referat från Hvetlanda-Posten istället)

Realskoleexamen

Vid Hvetlanda Kommunala Mellanskola ägde i tisdags (1/6) och onsdags (2/6) de muntliga
proven för realexamen rum, varvid samtliga de i de skriftliga proven godkända,godkändes:
Elon Blom, Erik Danielsson, Karl-Ivar Hagberg, Hans Hansson, Bertil Johansson, Attis Andersson, och Annie Petersson, samtliga från Hvetlanda, samt Folke Rosander, Österkorsberga, Gustav Wikell, Tångerda, Ingegerd Kjellin, Ädelfors, Alice Thorn, Landsbro och Lisa Åstrand, Nottebäck.
Vi efterlyser realexamenskortet från 1926.

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.