Årsafslutning 1905

Hvetlanda Tidning lördagen den 10 juni 1905.

(Realexamen avlades vid denna tid ännu inte vid skolan, utan först år 1912.
Någon text om avslutningen gick inte att finna i Hvetlanda-Posten.
I Hvetlanda Tidning fanns däremot ett kort referat och det är väl inte så konstigt då rektorn på skolan Uno Stadius
också var chefredaktör på Hvetlanda Tidning och överskottet från tidningen gick till skolan).

Årsexamen hölls igår (9/6) med Hvetlanda samskola.
Nästa termin börjar den 26 aug. kl. 11 f.m. Allmänt upprop äger rum den 28 aug. kl. 11 f.m.

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.