Våren 2010

Ordföranden har ordet våren 2010 

Då har Withala- och Samrealskolans Vänner påbörjat ett nytt verksamhetsår.

Kallelse till årsmötet har skickats ut tillsammans med plusgiroblankett för årsavgiften 2010-2011 som är oförändrad 50 kronor sammanlagt för båda åren.

Årsmötet med namngivning
Vid årsmötet kommer vi som tidigare meddelats att postumt namnge ett klassrum till ”Rum Lars-Göran Frisk”. Lars-Göran gjorde exakt 700 radioprogram, för SR, med titeln ”Skivor från Vetlanda”. Jag tror nog att alla vid det här laget har hört talas om att Frisk hade 100.000 skivor i sin privata samling, varav 70.000 var s k 78-varvare. Idag ägs samlingen av radiomannen Anders Eldeman och skivsamlingen lär dessutom ha utökats. Rummet som får namnet ”Rum Lars-Göran Frisk” ligger i E. J. Levinkorridoren bredvid ”Rum Lars Gunnar Erlandson” som i sin tur är granne med ”Rum Stenflo”. Det är förstås idel namngivningar som vi i styrelsen för Withala- och Samrealskolans Vänner är MYCKET stolta över.

Förhoppningsvis händer det andra intressanta saker på Withalaskolan år 2010, utöver den vanliga, otroligt viktiga, utbildningen av elever – Sveriges framtid! Ni lärare och annan personal på skolorna är en oerhört viktig yrkesgrupp i det svenska samhället OCH ni gör ett fantastiskt arbete! Tack alla inom den svenska skolan i allmänhet och Ni på Withalaskolan i synnerhet för era insatser.

Olika jubileum
Det som vi vet kommer att hända under 2010 är att skolans första studenter som tog examen den 6/5 1960 kommer att fira jubiléet av denna studentexamen nästan exakt på dagen 50 år se-nare. Kanske kommer de sista studenterna som gick ut 1970 att fira 40-årsjubileum av examen? Ett riktigt ”jubileumsveterangäng” som vi vet kommer att jubilera i slutet av maj månad är 1/4 b och a som började på skolan 1941 och tog realexamen 1945. 1/4 b – 1941, började att jubilera alla redan 1950 och 1955. Därefter har de firat 20, 25, 30, 40, 50, 55 och 60-årsjubileum tillsammans med 1/4 a – 1941. Säkert kommer en hel del andra jubileum av att ha tagit examen på Withalaskolan att firas. Bl a vet vi att 1975 års grundskoleelever kommer att ha ett 35-årsjubileum

40 år sedan högstadiet kom till Withalaskolan
Det vi också vet är att i augusti 2010 är det 40 år sedan de första högstadieeleverna började på Withalaskolan. Det var 1970 som 35 klasser från dåvarande Centralskolan, numera Mogärdeskolan, intog Withalaskolan med 11 paralleller i vardera årskurs 7 och 8 och 13 paralleller i årskurs 9. Självklart hoppas vi i styrelsen på att det finns ett antal eldsjälar som tar tag i det hela. Lycka till!

Vår glasmonter i Landshövdingehallen är under våren dekorerad med fotokataloger från just högstadietiden och kommer framåt våren att kompletters med något om de första studenterna. Förhoppningsvis kommer det att hända mer än så under det innevarande verksamhetsåret men det får vi i så fall återkomma till i sommarbrevet! Jag vill önska alla medlemmar och andra som läser vår hemsida (ALLA kan bli medlemmar) En Riktigt SNAR, Varm, Solig och Skön VåR!!!

/Bosse Heindorff. Ordförande i Withala- och Samrealskolans Vänner.bosse.heindorff@telia.com

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.