Namngivningar

Namngivningar av lokaler och platser på Withalaskolan
Kriterier för namngivning
Rektor/skolledare
Rektor/skolledare som under skolans första hundra år, 1904 – 2004, varit s k byggherre eller rektor/skolledare som under skolans första hundra år varit anställd under minst 15 år.Personal
Personal som under skolans första hundra år, 1904 – 2004, varit anställd i minst 30 år vid skolan, alltså längre tid än någon varit rektor vid skolan under motsvarande period.Övriga
Personer med stark anknytning till skolan. I huvudsak före detta elever eller anställda med kortare tid än 30 tjänstgöringsår (rektor kortare än 15 år) och som på något sätt, lokalt, nationellt eller internationellt varit framgångsrika i sin yrkesutövning eller arbetat i en positiv anda för skolan eller Vetlanda köping, stad eller kommun under skolans första hundra år, 1904-2004.
Namngivningar på Withalaskolan har skett av nedanstående lokaler
10 december 1993. Aulan till Withalasalen.
Arrangör av namngivningen var Withala skolområde, Fastighetskontoret och Kultur- och fritidskontoret efter namnförslag från Kenneth Billvén, Lena Heindorff, Monica Lindor och Birgitta Carlsson.

Följande lokaler har namngivits i Withala- och Samrealskolans Vänners regi:

 

1 mars 2017
I samband med årsmötet namngavs salen E11 efter Gunvor Gränström. Hennes dotter Lola Persson intervjuades av Anki Lernefur om Gunvors och Lolas livsöden på ett utomordentligt trevligt sätt.

 

5 mars 2016
I samband med årsmötet namngavs biblioteket och uppehållsrummet till ”Våning Håkan Petersson”. Håkan som var rektor och byggherre under tiden då denna tillbyggnad av Withalaskolan skedde.
Högtidstalare var Marie Ekström, fd kollega och numera mycket god vän med Håkan.

6 mars 2015
Denna dagen var det inte mindre än 3 namngivningar:
Musiksalen namngavs efter Lena Philipsson. Högtidstalare var hennes lärare Håkan Larsson.
SO-salen E22 namngavs efter Anna Bråkenhielm. Högtidstalare var styrelseledamoten Börje Ohlsson.
Svenska-salen E21 namngavs efter Maria Erixon Levin. Högtidstalare var styrelseledamoten Mats Källqvist.

17 mars 2014
Bildsalen (före detta biblioteket och samlingssalen i gamla B-huset) namngavs efter Janeric Johansson. Högtidstalare var läraren Bertil Gottsäter.

10 november 2012 (i samband med Arkivens dag)
I anslutning till Arkivens dag på Withalaskolan namngavs ett rum åt Nils Trowald,Withalaskolans förste elevrådsordförande.Högtidstalare och förrättare av namngivningen var Sibylla Petersson.

9 april 2011 (i samband med årsmötet).
Den övre korridoren i C-huset namngavs före årsmötet till ”Korridor Martin Virstedt”. Högtidstalare var Bruno Robeling som var elev vid skolan under Virstedtsepoken.
Dagen avslutades traditionsenligt med kaffe med dopp.

2 oktober 2010
Lördagen den 2 oktober var det namngivning av klassrum E 23 på Withalaskolan. Det var förre chefredaktören vid Vetlanda-Posten Arne Jacobsson som fick ge namn åt ett klassrum. Högtidstalare var Lars Gunnar Erlandson, en av Arnes adepter under åren och sedermera utrikeskorrespondent vid Sveriges Radio i mer än 30 år.

20 mars 2010 (i samband med årsmötet).
Klassrum C14 i EJ Levinkorridoren namngavs efter Lars-Göran Frisk. Högtidstalare var klasskamraten under alla 10 skolåren Åke Persson, Jönköping.
Många skol- och klasskamrater och medlemmar hade mött upp liksom Lars-Görans syster Yvonne och hennes man Magni Svensson.

5 september 2009.
Klassrum C11 i E J Levinkorridoren namnsgavs efter bröderna Stenflo, Lennart och Jan Olof f d elever vid Withalaskolan till Rum Stenflo.
Förrättare och högtidstalare var barndomsvännen Åke Persson, Jönköping. Många klass- och skolkamrater till bröderna Stenflo liksom ett stort antal andra medlemmar deltog vid namngivningen.

19 mars 2009 (i samband med årsmötet).
Klassrum C13 i E J Levinkorridoren namngavs efter f d eleven, utrikesreportern och utrikeskorrespondenten vid SR till Rum Lars Gunnar Erlandson.
Förrättare och högtidstalare var förre chefredaktören Arne Jacobsson. Många klass- och skolkamrater till Lars Gunnar liksom ett stort antal andra medlemmar hade mött upp.

12 april 2008 (i samband med årsmötet).
Mellanvåningen i A-huset namngavs till våning Jörgen Ödeen och våning Per Tjäder efter de två välkända Vetlandaprofilerna och skolledarna vid Withalaskolan Jörgen Ödeen och Per Tjäder.
Förrättare var Fredrik Ödeen och Anders Tjäder. Anhöriga och ett antal medlemmar deltog.

5 maj 2007. Stora entréhallen till Landshövdingehallen.
Namn efter tre f d elever, landshövdingarna, Ingrid Dahlberg, Ingegerd Wärnersson och Mats Svegfors, som samtidigt tjänstgjorde under perioden juni 2002-november 2006.
Förrättare var styrelseledamoten Johan Lindhe och skol- och klasskamrater till landshövdingarna liksom ett antal medlemmar och allmänheten deltog.

21 april 2007 (i samband med årsmötet).
2:a våningen i D- och E-husen till Våning Rune Forsum.
Namn efter skolans rektor 1954-1970.
Förrättare var sonen Urban Forsum, Linköping. Ett antal elever från Forsums tid vid skolan liksom andra medlemmar deltog.

20 maj 2006 (i samband med ”Budda, Kanta, Lalla, Bayard och alla de andra”). C11-korridoren till Korridor E J Levin.
Namn efter den rektor som hittills tjänstgjort längst av alla rektorer vid skolan. 1911-1940.
Förrättare var Levins elev Mia Ekström, Mölndal. För övrigt deltog ytterligare elever till Levin och andra medlemmar.

18 mars 2006 (i samband med årsmötet).
Konferensrummet till Rum Uno Stadius.
Namn efter skolans förste rektor 1904-1905.
Förrättare var barnbarnet Maja Stadius, Ludvika och ett antal medlemmar deltog.

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.