Namngivning Gunvor Gränström

Onsdagen den 1 mars hade föreningen Withalaskolans Vänner sitt årsmöte. I samband med detta hade föreningen också namngivning av ”Rum Gunvor Gränström”. Cirka 25 medlemmar mötte upp och kvällen började med att vi alla samlades i Withalaskolans bibliotek. Här hälsade ordförande Johan Lindhe alla välkomna och överlämnade ordet till skolans bibliotekarie Mari Andresén, som informerade om sitt arbete bland skolans elever. Därefter samlades vi alla utanför sal E11, som i fortsättningen får namnet ”Rum Gunvor Gränström”. Gunvor Gränström, 1911-1994, var en erkänd författare som bodde i Vetlanda. Gunvor gav ut cirka 40-talet barn- och ungdomsböcker. Mest kända är böckerna om ”Pyttan” och den lilla grisen ”Nöff-Nöff”. Därutöver blev det också några vuxenböcker som t ex ”Åter till livet” och ”Tänk att få dö i frihet”. Gunvor blev senare under ett par decennier lärare vid olika skolor i Vetlanda, bl a Withalaskolan. Namngivningen gjordes av Gunvors dotter Lola Persson. Lola har varit Withalaskolan trogen under alla år och är den som arbetat längst vid nämnda institution. Högtidligt klippte Lola blå-gula bandet till sal ”Rum Gunvor Gränström”. Senare fortsatte kvällen i matsalen. Här fanns en gedigen utställning med böcker och foton från Gunvors författartid och liv. Anki Lernefur intervjuade Lola, som på ett generöst sätt delgav oss episoder från sin barndom och uppväxt med mamma Gunvor.

Bokbordet med alla Gunvors böcker
Lola Persson poserar framför sin mamma Gunvors ”Rum” på Withalaskolan.
Medlemmarna bläddrar i böcker och tittar intresserat på det imponerande bokbordet med Gunvors verk.

Efter fika blev det dags för sedvanliga årsmötesförhandlingar. Johan Lindhe omvaldes till ordförande. Övriga i styrelsen är: Anki Lernefur, Börje Ohlsson, Bosse Heindorff, Magnus Lundahl, Michael Samuelsson, Carina Ekendahl, Marianne Fagerberg, Lars-Åke Sigfridsson, Mats Källqvist och Pia Fransson (nyval). Ordförande Johan Lindhe tackade Anki Lernefur för hennes arbete inom styrelsen under 10 år.

Kvällens ordförande Anki Lernefur tillsammans med föreningens ordförande Johan Lindhe verkar nöjda med kvällens tillställning.

Text: Anki Lernefur
Foto: Bengt Lernefur

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.