1920

Hvetlanda-Posten 1 juni 1920
(Vi har inte något kort från 1920 varför vi tar med ett referat från Hvetlanda-Posten istället) 

Realskoleexamen har vid härvarande Kommunala Mellanskola idag (1 juni) avlagts av
Birger, Hansson, Holsbybrunn, Gunnar Hjärtberg, Hvetlanda, Gottfrid Jonsson, Hvetlanda, 
Lilly Arvidsson Rydsby, Signe Hägg, Vallsjö, Annie Karlsson, Hvetlanda, Margareta 
Larsson, Hvetlanda, Inga Wildner, Hvetlanda och Svea Åström, Hvetlanda. 


Vi efterlyser realexamenskortet från 1920. 

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.