Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.