1933

Hvetlanda-Posten 2 juni 1933
(Vi har inte något kort från 1933 varför vi tar med ett referat från Hvetlanda-Posten istället) 

Realskoleexamen avlades p åtisdagen (30/5) vid Vetlanda Kommunala Mellanskola av
följande elever Sven Johansson, Gösta Ringvall, Gunnar Stödberg, Ingrid Carlström, Inga-Britta Moo, 
Ingrid Svensson, Ingrid Wadell, och Brita Zackrisson, alla i Vetlanda, samt Åke Josefsson, Holsbybrunn, och Gunhild Johansson, Myresjö. Vi efterlyser realexamenskortet från 1933. 

Withalaskolans Vänner är en förening som vill sprida kunskap om och uppmuntra till forskning om skolans historia.